14 ข้อพึงระวังในการจองตั๋วเครื่องบิน

วิธีการป้องกันการเสียเงินค่าตั๋วเพิ่ม โดยใช่เหตุ สะกดชื่อ และ นามสกุล ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหน้า Passport ทุกตัวอักษร เช็คว่าราคานี้ได้รวมน้ำหนัก กระเป๋าโหลดใต้เครื่องหรือไม่ ดูวันเวลาเดินทางให้ตรงกับที่กำหนดไว้ เผื่อเวลาให้เกินดีกว่าขาด ในกรณีต่อเครื่อง และ ต้องคำนึงถึงเขตเวลา (Timezone) ด้วยนะคะ

Continue reading …
รูปประกอบ ฉากห้องสอบสวนของตำรวจญี่ปุ่น จาก Wikipedia Japanese police interrogation room

ประสบการณ์เข้าห้องเย็นศุลกากร ที่สนามบินออสเตรเลีย

หลังจากผ่านด่านแรก (ตรวจคน) คือด่านตม. ตอบคำถามตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในตอนที่แล้วเรียบร้อย ก็รีบเลิ่กลั่ก ไปหาว่ากระเป๋าเราอยู่ Belt ไหน ไปไงมาไงเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ เจองานเข้าที่ด่าน 2 (ตรวจของ) คือ ด่านศุลกากรสุดหิน ของประเทศออสเตรเลีย ขอยกตัวอย่างประเทศนี้แล้วกันนะคะ จริงๆ มีทุกที่ค่ะ

Continue reading …