กรอกวีซ่า

ตัวอย่างการกรอกวีซ่าเชงเก้น

ท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง ต้องทำวีซ่าเชงเก้นทุกคน ขอยกตัวอย่างการกรอกวีซ่าเดี่ยว (ประเทศออสเตรีย) ไปทริปครั้งนี้ เพื่อท่องเที่ยว เดินทางท่านเดียว มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ ต้องการเดินทางไปประเทศ ออสเตรีย เยอรมันนี จำนวน 12 วัน 10 คืน จองตั๋วเครื่องบินไปลงที่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย กลับออกจากประเทศเยอรมันนี…

8 years ago

 
 
Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด