วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa

10 ความเชื่อผิด ๆ ในการทำวีซ่า

10 ความเชื่อผิด ๆ ในการทำวีซ่า 10 ปัญหาที่คุณเข้าใจผิดเรื่องวีซ่ามาตลอด 1. เงินในบัญชี ไม่พอ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสถานฑูตดู movement ในบัญชีท่านต่างหาก 2. ทำงานมานาน

Continue reading …