เลขที่ตั๋ว

วิธีดู ตั๋วเครื่องบิน ว่าตั๋วจริง หรือ ตั๋วปลอม กันแน่!!!

มาถึงตอนสำคัญ หลังจากที่เราได้ Booking number หรือ เลขที่การจอง แล้ว ขั้นตอนสำคัญคือท่านต้องทราบ เช็คความถูกต้อง วันเวลาเดินทางที่ถูกต้อง ชื่อ และนามสกุลตรงตามหน้า Passport ***อย่าสะกดผิดแม้แต่ตัวเดียวนะคะ เพราะจะมีปัญหาตอนขึ้นเครื่อง***  (เมื่อชำระเงินแล้ว ได้เลขที่ตั๋วการเปลี่ยนชื่อที่สะกดผิดแม้แต่ตัวเดียวก็เป็นเรื่องแล้วนะคะ เพราะ จะมีค่าใช้จ่ายค่ะ) ประเทศที่เราต้องการเดินทาง…

6 years ago

 
 
 

Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด