Tax Refund ของแต่ละประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

มีคำถามที่ใครหลายคนอยากรู้ ว่าท่านเดินทางไปยุโรปแล้วจะได้คืนภาษี Tax Refund กันกี่เปอร์เซนต์ และเท่าไหร่ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า แต่ละประเทศได้กันกี่เปอร์เซนต์ และได้ ต้องซื้อขั้นต่ำกันเท่าไหร่ เผื่อสาวๆ จะได้วางแผนกันถูก ไงคะ

Continue reading …