การนับจำนวนวันในวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa

ความเข้าใจผิดหลายๆอย่างจากการนับวัน…..

บางท่านนับขาดบางท่านนับเกิน

สำหรับบางท่านได้วีซ่าอายุ 1 ปี และได้ ระยะเวลาพำนัก 90วัน ก็จะนับเองว่าภายใน 1 ปีสามารถเที่ยวได้ 90วัน หรือ ภายใน 1 ครั้งของการเที่ยว ก็จะได้โควต้า 90 วันทุกครั้งในการเดินทางภายใน 1 ปี

มาดูว่าการนับวันที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

ยกตัวอย่างเช่น

เคสที่ 1 ท่านใดที่ได้วีซ่า จำนวนวันเท่ากับวันเดินทาง ในกรณีนี้ คือจะเดินทางไปยุโรป 25 วันนะคะ

image

From (ตั้งแต่วันที่) 01-05-12 Until (ถึงวันที่) 25-05-12

Duration of stay (จำนวนวันที่ให้พำนัก) 25 Days (วัน)

ในกรณีนี้คือ ทางสถานฑูต เค้าออกวีซ่าให้เราอยู่ได้ไม่เกิน 25 วันในห้วงเวลาวันที่ 1 พฤษภาคม 2012 จนถึง วันที่ 25 พฤษภาคม 1012 เท่านั้นนะคะ

ท่านเดินทางไม่สามารถเดินทางเข้ายุโรปก่อน วันที่ 1 พฤษภาคม 2012 และไม่ควรกลับหลังจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2012 ในกรณีขากลับหลังจากนั้นท่านอาจจะเดินทางกลับได้ โดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนออกเมืองเค้าจะ Stamp ให้แต่ท่านอาจจะมีปัญหาในการทำวีซ่าครั้งต่อไป

เคสที่ 2 ท่านใดที่ได้วีซ่าตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี แต่ได้ จำนวนวันที่ให้พำนัก 90 วัน ในกรณีนี้จะเดินทาง 10 วัน

image

(From) ตั้งแต่วันที่ 21-03-16 (Until) ถึงวันที่ 20-03-20

Duration of stay (จำนวนวันที่ให้พำนัก) 90 Days (วัน)

ในกรณีนี้คือ ทางสถานฑูต เค้าออกวีซ่าให้เราอยู่ได้ 90 วัน แต่ทุกครั้งที่เดินทาง วันจะถูกหักตามจำนวนวันที่เดินทางในแต่ละครั้ง เช่น เดินทางไปเที่ยววันที่ 21-03-16 ถึงยุโรปวันที่ 22-03-16 และออกจากยุโรปวันที่ 31-03-16 ก็จะหักวันทั้งหมด 10 วัน ฉะนั้นท่านจะเหลือ วันที่เดินทางเข้าออกยุโรปได้อีก 80 วัน (ให้นับจากวันที่ Passport ถูก Stamp ทั้งขาเข้าและขาออกจากยุโรป)

และ ถ้าหากวันเหลืออีก 80 วันท่านสามารถให้ครบ ภายใน 180 วันหรือ 6 เดือนนั่นเอง ถ้าหากภายใน 6 เดือนใช้ไม่ถึง 90 วันก็ถือว่าสละสิทธ์ แต่เค้าจะเริ่มนับ 90 วันใหม่ ในลักษณะเดียวกัน ถ้าเวลาผ่านไป 180 วัน นั่นเองค่ะ

แชร์ให้เพื่อน:

Anne Loft
เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft on EmailAnne Loft on FacebookAnne Loft on InstagramAnne Loft on TwitterAnne Loft on Youtube