วีซ่าเชงเก้น คือ อะไร

ธงชาติ สหภาพยุโรป the European Union

ในปัจจุบัน เขตเชงเก้นจะประกอบด้วยประเทศในยุโรปทั้งหมด 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ทั้ง 26 ประเทศที่กล่าวมานั้นได้มีนโยบายทางด้านวีซ่าร่วมกัน ซึ่งนั่นหมายความว่าจะไม่มีการตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศ

สำหรับท่านใด ที่มีวีซ่าประเทศใดประเทศหนึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถเดินทางได้ทั้ง 26 ประเทศ ในระยะเวลาที่ครอบคลุม ในการเดินทาง โดยไม่ต้องขอทีละประเทศ ซึ่งมีประเทศดังต่อไปนี้

 • เนเธอร์แลนด์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • สโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน
 • ออสเตรีย
 • เบลเยี่ยม
 • สาธารณรัฐเชก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมนี
 • กรีซ
 • ฮังการี
 • อิตาลี
 • ลัตเวีย
 • ลิธัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มอลตา

และนอกสหภาพยุโรป คือ

 • นอร์เวย์
 • ไอซ์แลนด์
 • สวิตเซอร์แลนด์
 • ลิกเตนสไตน์

วีซ่าเชงเก้นมีกี่ประเภท

 • วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท C) วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้เดินทาง เข้าออกประเทศในเขตเชงเก้นได้ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง หรือ หลายครั้ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตพิจารณา โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป อายุวีซ่าจะมีอายุให้ได้ไม่เกิน 3 เดือน
 • วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท B) วีซ่าประเภทนี้อกให้กับท่านที่เดินทางผ่านกลุ่มประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือหลายๆประเทศ ก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ 3 ในกรณีนี้วีซ่าจะอนุญาตให้เดินทางผ่านแต่ละครั้งไม่เกิน 5 วัน ส่วนการดินทางเข้าออก จะให้ 1-2 ครั้ง หรือมากกว่า นั้นในกรณีพิเศษ
 • วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบิน (ประเภท A) ท่านที่เดินทางจากนอกเขตเชงเก้น ต้องการเดินทางไปยังประเทศที่ 3 และต้องแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเชตเชงเก้น ต้องขอวีซ่าประเภท A คือวีซ่าเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน

อีกทั้งพลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก็นจะต้องใช้วีซ่าทั้งสามประเภทเหมือนกัน

จะทราบได้อย่างไร ว่า ต้องขอวีซ่าในกลุ่มเชงเก้นประเทศไหน

ในกรณีที่ท่านวางแผนเดินทางไปมากกว่า 1 ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าท่านพำนักอยู่ในประเทศใดนานที่สุด ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

ค่าธรรมเนียมของการทำวีซ่าเชงเก้น

ค่าธรรมเนียมประเภทท่องเที่ยว สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป พำนักระยะสั้น อยู่ที่ 60 ยูโร อาจมีค่ายกเว้นในบางในกรณี

แชร์ให้เพื่อน:

Anne Loft
เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft on EmailAnne Loft on FacebookAnne Loft on InstagramAnne Loft on TwitterAnne Loft on Youtube