ตัวอย่างการกรอกวีซ่าเชงเก้น

Application for Schengen Visa Austrian Embassy Bangkok

ท่านที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง ต้องทำวีซ่าเชงเก้นทุกคน

ขอยกตัวอย่างการกรอกวีซ่าเดี่ยว (ประเทศออสเตรีย)

 1. ไปทริปครั้งนี้ เพื่อท่องเที่ยว
 2. เดินทางท่านเดียว
 3. มีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ
 4. ต้องการเดินทางไปประเทศ ออสเตรีย เยอรมันนี จำนวน 12 วัน 10 คืน
 5. จองตั๋วเครื่องบินไปลงที่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย กลับออกจากประเทศเยอรมันนี พักที่ Vienna 5 คืน และ พักที่ มิวนิค 5 คืน
 6. รับรองค่าใช้จ่ายตัวเอง

มาดูกันค่ะว่า ตัวอย่างการกรอกวีซ่าที่ถูกต้องเป็นแบบไหน

 1. Surname (นามสกุล)
 2. Surname at Birth = นามสกุลเดิม
 3. First Name = ชื่อจริงVisa 2
 4. Date of Birth = วัน/เดือน/ปีเกิด
 5. Place of Birth = สถานที่เกิด (จังหวัด)
 6. Country of Birth = ประเทศที่เกิด
 7. Current Nationality = สัญชาติ (ปัจจุบัน) / Nationality at birth = สัญชาติตอนแจ้งเกิด)
 8. Sex = เพศ
 9. Marital Status = สถานภาพVisa 3
 10. In the case of minors : Surname, first name, address (if different from applicant’s), and nationality of parental authority/legal guardian = ในกรณีผู้เยาว์ที่ไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง ให้กรอกชื่อ นามสกุล บิดา มารดา และที่อยู่
 11. National identity number, where applicable = เลขที่่บัตรประจำตัวประชาชน
 12. Type of travel document = ประเภทของ PassportVisa 4
 13. Number of travel document = เลขที่ Passport
 14. Date of issue = วันที่ออกเล่ม Passport
 15. Valid Until = Passport หมดอายุวันที่เท่าไหร่
 16. Issue by = ออกให้จากหน่วยงานไหน
 17. Applicant’s home address and E mail address = ที่อยู่ และอีเมลล์ของผู้สมัครขอวีซ่าVisa 5
 18. Residence in a country other than the country of current nationality = ในกรณีที่ผู้สมัครวีซ่าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสัญชาติของตน
 19. Current Occupation = อาชีพปัจจุบัน
 20. Employer and employer’s address and telephone number = ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานVisa 6
 21. Main Purpose of the journey = วัตถุประสงค์ของการเดินทางVisa 7
 22. Member States(s) of destination = เดินทางไปประเทศไหนบ้าง
 23. Member State of first entry = ประเทศแรกที่ท่านเดินทางถึง
 24. Number of entries requested = จำนวนที่เดินทางเข้าออกในเขตเชงเก้น
 25. Duration of the intended stay or transit = ตั้งใจจะไปเที่ยวกี่วัน
 26. Schengen Visas issued during the past three years = ในระยะเวลา 3 ปี ท่านเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นหรือไม่Visa 8
 27. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa? ท่านเคยสแกนลายนิ้วมือ เพื่อเก็บประวัติการทำวีซ่าเชงเก้นแล้วหรือไม่
 28. Entry permit for the final country destination, where applicable = ประเทศสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางออกจากประเทศเขตเชงเก้น
 29. Intended date of arrival in the Schengen area = วันแรกที่ท่านเดินทางถึงประเทศในเขตเชงเก้น
 30. Intended date of departure from the Schengen area = วันสุดท้ายที่ท่านเดินทางออกจากประเทศในเขตเชงเก้นVisa 9
 31. Surname and First name of the inviting person(s) in the member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary accommodation(s) in the Member State(s) = ชื่อ และนามสกุลผู้ที่เชิญท่าน หรือ ถ้าไม่มี ให้ท่านกรอกที่พัก เช่น โรงแรม ที่ท่านจอง เป็นต้นVisa 10
 32. Name and address of inviting company /organization = ในกรณีที่มีองค์กร หรือ บริษัท รับรองในการเดินทางของท่านให้ระบุชื่อ และ ที่อยู่ของ บริษัท หรือ องค์กรนั้นๆVisa 11
 33. Cost of traveling and living during the applicant’s stay is covered = ผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางVisa 12
 34. Place and Date = วันที่ และ สถานที่ Apply Visa
 35. Signature = ลายเซ็นVisa 13
 36. Place and Date = วันที่ และ สถานที่ Apply Visa (แผ่นที่ 2)
 37. Signature = ลายเซ็นVisa 14

 

แชร์ให้เพื่อน:

Anne Loft
เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft on EmailAnne Loft on FacebookAnne Loft on InstagramAnne Loft on TwitterAnne Loft on Youtube