ขอ วีซ่าเชงเก้น ได้มา แบบนี้ หมายความว่า…..

Schengen Visa Netherlands Multiple Entry short stay

งง กับทางสถานฑูตจริงๆ ไปขอ วีซ่าเชงเก้น เพื่อเดินทาง ไปยุโรป เป็นเวลา 10 วัน แต่ได้ วีซ่าหน้าตาเช่นนี้

Schengen Visa Netherlands Multiple Entry short stay no photo

ความหมายของข้อความต่าง ๆ บนหน้า วีซ่าเชงเก้น แต่ละ Field มีความหมายดังนี้นะคะ

Valid for : Schengenstaten คือ ใช้สำหรับเชงเก้นวีซ่า

From : 04-04-2014  Until : 10-10-2015 คือ สามารถใช้เดินทางเข้า-ออกยุโรปได้ ในระหว่าง วันที 04-04-2014 ถึง วันที่ 10-10-2015

Type of visa : C คือ ประเภทของวีซ่า Type C คือ Short Stay Visa หรือ วีซ๋าพำนักระยะสั้น สามารถให้อยู่นานสุดไม่เกิน 90 วันค่ะ

Number of Entries : Multiple สามารถเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้หลายคร้ง ระหว่างวันที่ From ถึง Until ข้างบน

Duration of Stay: 90 Days ระยะเวลาที่อยู่ได้นานเท่าไร ในกรณีนี้มีคำถามมาก เนื่องจาก เช่นได้ 90 วัน คือภายในระยะ เวลา 04-04-2014 ถึงวันที่ 10-10-2015 ท่านสามารถเข้าออกได้หลายครั้งรวมทั้งหมด ทุกครั้ง ต้องไม่เกิน 90 วัน ใน 6 เดือน (นับรวม) ** ไม่ใช่ว่า ภายใน 1 ปีครึ่ง ท่านสามารถอยู่ได้ครั้งละ 90 วันนะคะ

Issue In : การอนุมัติวีซ่าไปทำที่ใด (กรณีนี้ ส่งไปทำที่ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

On : 21-02-2013 วันที่วีซ่าออก

Number of Passport : K1234567 เลขที่พาสปอร์ต

Surname, Name : นามสกุล, ชื่อ (ภาษาอังกฤษ ในตัวพิมพ์ใหญ่)

Remarks :

  • VIS 12345678 คือ Visa Information System คือ การเคยลงบันทึกประวัติ Biometrics ทำ Scan ม่านตา ลายนิ้วมือ เรียบร้อยแล้ว
  • BNL2 คือ วีซ่าเชงเก้น นี้ ออกจากสถานกงสุล ของ Benelux (Belgium, Netherlands และ Luxembourg) ที่ตั้งอยู่ในในประเทศต่าง ๆ ไม่ได้ออกจากหน่วยงานส่วนกลาง กรณีนี้ออกจาก กัวลาลัมเปอร์ ดังด้านบน

อ้างอิง http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/docs/annex_22_en.pdf

BENELUX (Belgium, Netherlands and Luxembourg) - BNL 1 : visa issued following authorisation by the central authorities. - BNL 2 : visa issued ex officio. - BNL 3 + name of the border point of entry and/or the date of entry: this code will only be indicated for security reasons in exceptional cases. - BNL 4 : visa issued in the framework of representation following consultation of the represented State. - BNL 5 + x days: the visa holder must report to the police within "x days". - BNL 8 : visa issued for "medical treatment". If appropriate, the name of the hospital in question can be added to this code. - BNL 9 : NO INSURANCE REQUIRED. - BNL 10 : visa issued for "study purposes". - BNL 11 : visa issued for the purpose of "family reunification". - BNL 12 : visa issued for "professional purposes". - BNL 13 : visa issued for "business purposes". - BNL 14 : visa issued with a view to "adoption". - BNL 15 : C visas issued to aliens posted to an embassy, consulate, representation orinternational organisation, and to members of their family, spouse, children and domestic staff living in their household and dependent on them. − BNL 16 : visa issued for "partnership"; − BNL 17 : visa issued for "marriage". − BNL18: + name of accompanying parent or guardian: for visas issued to minors who travel accompanied. − BNL19: + name of host: for visas issued to minors who travel unaccompanied. Specific mention on a visa sticker issued by the Netherlands: the alien's number

จะเห็นว่าเข้าใจง่ายมากๆ ค่ะ มีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ใน Facebook นะคะ คลิกที่นี่ 🙂

แชร์ให้เพื่อน:

Anne Loft
เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft on EmailAnne Loft on FacebookAnne Loft on InstagramAnne Loft on TwitterAnne Loft on Youtube