Categories: Travel

มีวีซ่าแต่ ตม. ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ

ตอนอยู่สนามบินที่เมืองไทย ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร เคยไปมาตั้งหลายประเทศแล้ว ญี่ปุ่น เกาหลี

แต่ครั้งนี้มาถึงที่ยุโรป พอลงเครื่องแล้ว ไปถึง ตม ที่นั่น เค้าไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ทั้งๆที่มีวีซ่า

ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยซักนิด จ่ายเงินจองที่พักจริง เดินทางถูกประเทศตรงไปตรงมา

บางอย่างที่คุณไม่ควรมองข้าม

เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่เราคาดคิดไม่ถึง เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่า มีวีซ่ายังไงก็เข้าประเทศได้

1 ในสาเหตุนั้นคือ  Passport ที่ขาด ชำรุด ข้อมูลบนหน้า Passport เลือน หรือไม่ชัดเจน ขอเตือนให้ไปทำ Passport เล่มใหม่ ท่านอย่าเสี่ยงใช้เข้าไปต่างประเทศ เพราะอาจจะทาง Immigration ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของเจ้าหน้าที่ Immigration ประเทศนั้นๆ

ท่านที่จะเดินทางต่างประเทศ ต้องมีความพร้อมของเอกสารการเดินทาง (Passport) ดังต่อไปนี้

 1. Passport อายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 2. ไม่ชำรุด เสียหาย เช่น ปกขาด ภาพเลือน ชื่อ หรือ ข้อมูลบนหน้า Passport ไม่ชัดเจน
 3. ในกรณีมีวีซ่าที่จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆ (ไม่หมดอายุ, ไม่ใช้วันเกิน)

หากท่านใด Passport ไม่ตรงกับที่กล่าวมา 3 ข้อข้างบนรีบแก้ไขโดยด่วนนะคะ

ตอนนี้ทางราชการอนุญาตให้ทำ passport ด่วนได้ภายใน วันเดียวแล้วค่ะ ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว มี สาขาดังต่อไปนี้นะคะ

 • กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
  โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 (เมื่อเข้าสู่ระบบกรมการกงสุล กด 5 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  (รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
  ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
  ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
  โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
  ที่อยู่ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส เลขที่ 3 ถนนบรมราชชนนี 11 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  โทรศัพท์ 0-2433-0280-87 และ 093 0105247
  โทรสาร 0-2433-2554
 • สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
  (รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
  ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
  โทรศัพท์ 0-2245-9439,0-2245-1042โทรสาร 0-2245-9438
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
  ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
  ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
  ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
  จังหวัดนครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
  ที่อยู่ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
  ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
  โทร 042-212827, 042-212-318โทรสาร 042-222-810
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
  ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
  ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
  จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
  ที่อยู่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทยอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
  โทร 044-243-132, 044-243-124โทรสาร 044-243-133
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
  ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
  ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
  ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร076-222-082
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
  ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
  ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
  ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
  โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
  โทรสาร 073-274-527
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2
  เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
  โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

หากท่านใดมีวีซ่าในเล่มเก่าเหลือ ให้นำเล่มเก่าติดตัวมาด้วยนะคะ เพื่อที่ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ทำ Passport เค้ารับรองวีซ่าเล่มเก่ามาที่เล่มใหม่ แต่ต้องรีบทำก่อนบ่าย 3 โมงนะคะ มิฉะนั้นจะต้องมารับในวันถัดไปหรือวันที่ทางเจ้าหน้าที่นัดนะคะ

ถ้าหากต้องการเดินทางในลักษณะนี้ให้นำ Passport 2 เล่ม คือที่มีวีซ่าเก่าที่ยังไม่หมดอายุ และ วีซ่าเล่มใหม่ ที่ได้รับการรับรองแล้ว ไปด้วยนะคะ

อย่างไรก็ขอแนะนำเพื่อนก่อนเดินทางนะคะ เพื่อไม่ให้เสียเวลา และ โอกาสในการเที่ยว ค่ะ ^^

แชร์ให้เพื่อน:

เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft

เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D

Share
Published by
Anne Loft

บทความล่าสุด

ทัวร์สุขภาพอเมริกา

  https://www.loftgirl.com/2547/ทัวร์สุขภาพอเมริกา/ ทัวร์ USA อเมริกา Wellness Tour 10 วัน 7 คืน บินโดย Eva Air ออกเดินทางได้ทุกวัน…

3 years ago

วิธีปัดขนตาให้งอนงาม

วิธีปัดขนตางอนสวย สาวๆที่มีปัญหาเรื่องขนตายาวแต่ไม่งอนแก้ยากกว่าขนตาหนาแบะยาวนะคะเพราะตอนนี้เรามีมาสคาร่าหลายแบบทีเดียวที่รังสรรค์มาเพื่อดวงตาอันกลมโตของเรานะคะ การติดขนตาปลอมส่วนตัวคิดว่าไม่ธรรมชาติเลยยังไงตอนนี้สาวๆมีมาสคาร่าให้เลือกเยอะเลยค่ะแต่เทคนิคทำให้ขนตางอนสวยแบบธรรมชาติคือ……… (more…)

4 years ago

การใช้ผ้าคลุมรถ

ทำความเข้าใจกับผ้าคลุมรถ สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลายๆคนคงเคยเข้าใจว่าการใช้ผ้าคลุมรถมีผลอย่างไรบ้าง จริงอยู่การใช้ผ้าคลุมรถอาจจะใช้กันฝุ่นได้แต่…… (more…)

4 years ago

เคล็ดลับการช้อปปิ้งสวิตเซอร์แลนด์

ช้อปปิ้งสวิตเซอร์แลนด์ที่ใครหลายๆคนไม่เคยรู้ การซื้อของจากสวิตเซอร์แลนด์ เช่นแบรนด์เนม นาฬิกา กระเป๋า มีข้อยกเว้นคือต้องทำ Tax refund ใขเขตแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นแต่.... (more…)

5 years ago

ทำอย่างไรวีซ่าจะผ่าน

ทำอย่างไรวีซ่าเชงเก้นอเมริกาออสเตรเลียจึงจะผ่านได้ง่าย (more…)

5 years ago

ทนายขอแรง ทนายอาสา

หลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจไม่ถูกต้องในเรื่องกฎหมาย ตอนแรกก็เข้าใจว่าทนายอาสา กับทนายขอแรง Scope of work เดียวกัน แต่ (more…)

5 years ago

 
 
Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด