Tax Refund ของแต่ละประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

มีคำถามที่ใครหลายคนอยากรู้ ว่าท่านเดินทางไปยุโรปแล้วจะได้คืนภาษี Tax Refund กันกี่เปอร์เซนต์ และเท่าไหร่ วันนี้เรามาดูกันค่ะว่า แต่ละประเทศได้กันกี่เปอร์เซนต์ และได้ ต้องซื้อขั้นต่ำกันเท่าไหร่ เผื่อสาวๆ จะได้วางแผนกันถูก ไงคะ

1. Tax Refund สำหรับกลุ่มประเทศยุโรป คืออะไร

เวลาที่เราไปช็อปปิ้งหรือซื้อสินค้า ที่ต่างประเทศ หลายท่านคงเคยทราบมาแล้วว่า ท่านจะได้ภาษีคืน หรือที่เราเรียกกันว่า Tax Refund ซึ่งจะอยู่ในอัตราประมาณ 15-25 % ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่า Tax Refund คืออะไร คือภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวเวลาซื้อสินค้าจากประเทศนั้น ทางรัฐบาลจะคืนให้นักท่องเที่ยว แต่ถ้าเป็นประชาชนของประเทศนั้นท่านก็จะต้องซื้อสินค้าราคาเต็ม

และต้องขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่า เราต้องซื้อสินค้าขั้นต่ำกี่ยูโร หรือ แล้วแต่สกุลเงินของแต่ละประเทศ ถึงจะขอภาษีคืนได้ นะคะ ตอนนี้จะมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบกันนะคะ ว่า แต่ละประเทศในยุโรปนั้นจะได้ Tax Refund คืนกันกี่เปอร์เซนต์
Europe Tax Refund rate 1Eurpe Tax Refund 2

2. วิธีการทำ Tax Refund

ขั้นตอนในการซือสินค้าที่มี Tax Refund

2.1 นำ Passport เวลาไปซื้อสินค้า พกไว้กับตัวท่านตลอด

2.1 เช็คป้าย หรือ สติกเกอร์ที่ติดหน้าร้าน ว่า Tax free เช่น Global Blue Tax Free และเพื่อความมั่นใจท่านสามารถสอบถามพ่อค้าหรือแม่ค้าว่าร้านนี้สามารถคืนภาษีได้หรือไม่

Global Blue Tax Free image

3. กรอกฟอร์ม Tax Refund

เมื่อซื้อสินค้าที่ท่านต้องการแล้ว และเกินยอดขั้นต่ำ หลังจากชำระเงินแล้วทางร้านค้าจะมีฟอร์มให้กรอกรายละเอียดของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลข Passport และจะมีช่องให้ท่านเลือกว่าจะคืนเงินเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต

Blue Tax Free FormWhite Tax Free Form

4. นำเอกสารดังนี้ ฟอร์ม Tax Refund, ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า, Passport, สินค้าที่ท่านซื้อมา

ในกรณีเดินทางโดยรถ เอกสารข้างบนที่กล่าวมานี้ ท่านต้องได้รับการแสตมป์จากเจ้าหน้าที่ด่าน (ก่อนออกนอกประเทศนั้นในกรณีที่ใช้รถผ่านเขตแดนข้ามประเทศ) ดังนั้นถ้าทราบว่าต้องผ่านด่านข้ามประเทศให้เตรียมเอกสารที่แจ้งไว้ และต้องสำแดงของที่ซื้อมา (ยังไม่ต้องโหลดลงกระเป๋านะคะ) ถ้าท่านไม่มีของสำแดงหรือขาดสิ่งใดสื่งหนึ่งที่แจ้งไว้ อาจจะไ่ม่ได้รับการแสตป์เจ้าหน้าที่ เพราะถ้ามีมูลค่ามากๆ ทางเจ้าหน้าที่จะขอดูค่ะ และ ท่านจะไม่สามารถเรียกเงินภาษีได้เลยนะคะ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน เอกสารข้างบนที่กล่าวมานี้ ท่านต้องได้รับการแสตมป์จาก Custom ที่สนามบินก่อน (ก่อนออกนอกประเทศนั้น) ดังนั้น ถ้าทราบว่าก่อน Check in ขึ้นเครื่องให้เตรียมเอกสารที่แจ้งไว้ และอาจต้องสำแดงของที่ซื้อมา (ยังไม่ต้องโหลดลงกระเป๋านะคะ) ซึ่งสนามบินมีทั้งให้เคลม Tax Refund ทั้งนอก terminal และ ใน terminal ถ้าท่านไม่มีของสำแดงหรือขาดสิ่งใดสื่งหนึ่งที่แจ้งไว้ อาจจะไ่ม่ได้รับการแสตป์เจ้าหน้าที่ เพราะถ้ามีมูลค่ามากๆ ทางเจ้าหน้าที่จะขอดูค่ะ และ ท่านจะไม่สามารถเรียกเงินภาษีได้เลยนะคะ ไม่ว่ากรณีใดๆ เลย

ข้อแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการมาทำ Tax Refund ที่สนามบินต้องเผื่อเวลาไว้ อย่างน้อยเป็น 3 ชั่วโมง เพื่อทำ Tax Refund เพราะบางสนามบินคิวยาวมากค่ะ ท่านต้องกรอกฟอร์มให้พร้อม และ เซ็นลายเซ็นให้ตรงกับหน้า passport เพื่อง่ายต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ สำหรับบางประเทศก็จะมีเครื่องให้ทำ Tax refund ได้เลย พอได้รับการแสตมป์จาก เจ้าหน้าที่ หรือ ผ่านเครื่องท่านสามารถไปRefund เงินกับ Global Blue ได้เลยนะคะ แต่อาจจะได้ เงิน คืนเข้าบัตรตามที่ท่านกรอกไว้ตั้งแต่แรก หรือถ้ารับเงินสดท่านจะได้ เป็นยูโร หรือไม่ก็ US Dollar

ผ่านขั้นตอนได้เงินจาก Global Blue มาแล้ว (ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทที่รับทำพวก Tax Refund มีหลายบริษัท นะคะ ไม่ใช่มีแค่ Global Blue มีอีกหลายที่ค่ะ เช่น Premier Tax Free, etc. หรือผ่าน Travelex) เราก็ต้องเอาของไป Pack ไว้ในกระเป๋าใหญ่และทำการ เช็คอินตามปกติ และ โหลดกระเป๋าได้เลยนะคะ ส่วนท่านใด ที่ ของสามารถหิ้วขึ้นเครื่องได้ ไม่ต้องรอสแตมป์ด้านนอก Terminal นะคะ เพราะสนามบินมีให้ทำ Tax Refund ทั้งด้านในด้านนอกค่ะ มาทำด้านในที่จะรอเข้า Gate ได้เลย ได้เงินมาก็ช็อปต่ออย่าให้เสียดุลย์ฮ่ะ ไหนๆ ก็มาแล้ว

**** อย่างไร ท่านจะไม่ได้คืน อย่างที่ตารางแจ้งไว้ด้านบนนะคะเพราะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมให้กับ บริษัทฯ ตัวแทน บางส่วนนะคะ ******

 

แชร์ให้เพื่อน:

Anne Loft
เกี่ยวกับผู้เขียน Anne Loft หรือ ณัฐฐา พัฒโนดม (คุณแอน) เจ้าของบริษัททัวร์ Loft Travel ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ มักจะค้นหาที่เที่ยวใหม่ๆ และเดิมทางไปลิ้มลองอาหารรสเลิศเลื่องชื่อจากทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจ ที่อยากจะแชร์ ไอเดีย และมาแบ่งปันความสุขกัน นะคะ เพราะชีวิตคือการเดินทาง :-D
Anne Loft on EmailAnne Loft on FacebookAnne Loft on InstagramAnne Loft on TwitterAnne Loft on Youtube