Month: February 2016

ตอนที่ 2 การกรอกวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมันนี

ตอนที่ 2 การกรอกวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมันนี (more…)

8 years ago

วิธีการจองคิววีซ่าประเทศท่องเที่ยวประเทศเยอรมันนี

วิธีการจองคิววีซ่าประเทศเยอรมันนีก่อนที่จะทำการกรอก Visa ในใบสมัคร ซึ่งการจองคิวท่านจะทำก่อนหรือหลังจากการกรอกใบสมัครก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวก (more…)

8 years ago

ปอมเปอี อิตาลีตอนใต้ ไม่ได้มีแค่ทะเลที่สวยงามเท่านั้น……

ในชีวิตๆหนึ่งของคนเราย่อมต้องมีสิ่งที่ฝันไว้......และเมื่อมีความฝันจะสร้างความหวังโดยอัตโนมัติ (more…)

8 years ago

คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เมืองน้ำแร่ที่สวยติดอันดับในยุโรป

การทำลายความเชื่อที่ผิด ต้องเปิดใจ และ ให้โอกาสกับตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความจริง...... เรื่องจึงบังเกิดเช่นนี้........ (more…)

8 years ago

 
 
Copyright © Loft Tour Co., Ltd. (License No.11/07818) All rights reserved.
ขอสงวนลิขสิทธิ์ บรรดา บทความ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ในเวปไซต์นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใด ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด