วิธีการจองคิววีซ่าประเทศท่องเที่ยวประเทศเยอรมันนี

วิธีการจองคิววีซ่าประเทศเยอรมันนีก่อนที่จะทำการกรอก Visa ในใบสมัคร ซึ่งการจองคิวท่านจะทำก่อนหรือหลังจากการกรอกใบสมัครก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวก

Continue reading …

ปอมเปอี อิตาลีตอนใต้ ไม่ได้มีแค่ทะเลที่สวยงามเท่านั้น……

ในชีวิตๆหนึ่งของคนเราย่อมต้องมีสิ่งที่ฝันไว้……และเมื่อมีความฝันจะสร้างความหวังโดยอัตโนมัติ

Continue reading …

คาร์โลวี วารี (Karlovy Vary) เมืองน้ำแร่ที่สวยติดอันดับในยุโรป

การทำลายความเชื่อที่ผิด ต้องเปิดใจ และ ให้โอกาสกับตัวเอง เพื่อพิสูจน์ความจริง…… เรื่องจึงบังเกิดเช่นนี้……..

Continue reading …